PRIVACY


REGELING AVG

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacy-verordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter bekend als AVG) ingegaan.

Door de website van Praktijk CHI wordt via het opgeven van de mailinglist behalve e-mailadressen, géén persoonlijke gegevens opgeslagen of bewaard. Wilt u niet meer op de hoogte blijven van de nieuwsbrief, aanbiedingen of acties dan kunt u zich afmelden.

Verder werkt Nicole Prins als therapeut al jaren volgens de richtlijnen van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en heeft recentelijk met het ingaan van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) diverse aanpassingen gedaan om de gegevens van cliënten overeenkomstig deze AVG te behandelen.